Bạn sử dụng GIẢI TRÍ VŨ MINH đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều khoản dưới đây:

  • Trách nhiệm của người dùng

Khi truy cập vào trang web này, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Chúng tôi và các đối tác khác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do hậu quả trực tiếp, ngẫu nhiên hoặc gián tiếp; tổn thất và chi phí có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc truy cập web của chúng tôi hoặc tải xuống dữ liệu; thiệt hại do vi rút gây ra, phá hủy trực tiếp hoặc gián tiếp hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình hoặc bất kỳ hư hỏng nào khác; Đường truyền máy tính hoặc kết nối mạng chậm …

  • Nội dung trên web

Tất cả  thông tin trên trang web của chúng tôi được cung cấp cho bạn một cách trung thực nhất. Giải Trí Vũ Minh và các bên liên quan không bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy của việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng nội dung của trang web này. Nội dung của trang web được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và phi thương mại. Các cá nhân, tổ chức không được  sử dụng nội dung trang web này với mục đích thương mại nếu không được chúng tôi đồng ý trước bằng văn bản. Mặc dù khophimhayy.net luôn cố gắng cập nhật thường xuyên nội dung của trang web, nhưng chúng tôi không đảm bảo  rằng  thông tin đó là mới nhất, chính xác hoặc đầy đủ. Tất cả  nội dung trên trang web có thể  thay đổi bất cứ lúc nào.

  • Việc sử dụng thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi có sự cho phép từ bạn. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân những thông tin đó sẽ được bảo vệ. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng cho mục đích liên hệ với bạn để thông báo về các  cập nhật  như thời gian chiếu phim, chương trình khuyến mãi qua email hoặc đường bưu điện. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được truyền cho bất kỳ ai để sử dụng bên ngoài web của chúng tôi, ngoại trừ trong phạm vi cần thiết để cho phép bạn tham gia vào trang và theo yêu cầu của pháp luật. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý quảng cáo và các công ty đối tác, chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo cách giống như chúng tôi. 

  • Việc đưa thông tin lên trang web của chúng tôi

Bạn không được đăng hoặc truyền tải lên Giải Trí Vũ Minh bất kỳ hình ảnh, từ ngữ hoặc thông tin khác có tính chất khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc bất hợp pháp  có thể dẫn đến  vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi và tất cả các bên tham gia xây dựng và quản lý website không chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh từ nội dung  bạn đưa lên website.