1- Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp những nội dung từ nguồn cung chính xác và trung thực nhất. Tuy nhiên những nội dung đó chưa chắn hoàn toàn đúng nên mọi quyết định đều nằm ở bạn.

2- Website này được lập ra để chia sẻ những bộ phim đã và đang được nhiều người yêu thích. Nhưng theo thời gian những nội dung này có thể bị thay đổi mà không báo trước.

3- Một điều quan trọng là trang web có chứa nội dung dành cho mọi lứa tuổi, mọi quyết định xem hay không là nằm ở bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có bất kì rủi ro nào xảy ra.

4- Những comment dưới những nội dung của chúng tôi là dành cho mọi người nên chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm khi có xung đột.

5- Khi tham gia vào Giải Trí Vũ Minh thì cũng đồng nghĩa với việc các bạn chấp nhận những điều khoản mà chúng tôi là nêu trên.